СТРУКТУРА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Адрес: 2595 НЕВЕСТИНО
Ул.Владимир Поптомов №17
тел.07915/22-30 
e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ

Длъжност

Тел.

1

Кмет на община:
инж.Димитър Стаменков

07915/22-30

2

Заместник кмет:
Йордан Глогов

07915/ 24-40

4

Секретар на община:
Антоанета Георгиева

07915/ 22-51

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на д-я "Обща администрация"

            Пенка Тодорова Брашненичка

Главен счетоводител

                              незаета

Ст.счетоводител

Марияна Борисова Георгиева

Счетоводител

Ивета Иванова Николова

Юрисконсулт

Десислава Олегова Симеонова

Касиер

Теменуга Гаврилова Евтимова

Специалист с контролни функции, деловодство и архив.

 Светослава Петрова Тасева

Техн.сътрудник секретар

Мариана Николова Шопкина

Ст.специалист "Информационно обслужване"

Ивайло Славчов Георгиев

Ст.експерт"Финанси и чов.ресурси

Даниела Василева Йорданова

 

ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ " Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности"

Директор на д-я "Специализирана администрация" -Главен архитект

    Мая Александрова Кожухарова

Началник отдел "УТАОХД" и юрисконсулт

     Мая Първанова Арсова

Ст. Експерт "Контрол по строителството".

     Людмил Василев Стоянов

Гл.специалист ТУ и Р

      незаета

Специалист ТУ и Р

     незаета

Гл.спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"

       Илиана Янчова Митева

Младши експерт"Местни приходи"

     Ясен Руменов Тасев

Ст. експерт"Местни приходи"

     Николай Василев Йорданов

Младши експерт"Местни приходи"

       Илиян Даниелов Цеков

 Спец. соц.дейности здравеопазване

              Мирослава Миронова Велинова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Ветрен

      Захари Борисов Грозданов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Долна Козница

    Маргарита Николова Миланова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Згурово

      Цветанка Харалампиева Митрева

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Илия

      Борис Костадинов Велинов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Мълводол

          Илия Сотиров Спасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Неделкова Гращица

        Василка Георгиева Тоскова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пастух

        Цветанка Николова Манчова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пелатиково 

          Илия Георгиев Манчев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване" с.Длъхчево Сабляр

          Илия Георгиев Манчев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Раково

       Радойчо Александров Анастасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Смоличано

           Боян Георгиев Котев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Страдалово

         Радойчо Александров Анастасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Тишаново

           Боян Любенов Иванов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Църварица

          Георги Младенов Укалски

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Кадровица

          Боян Георгиев Котев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Еремия

         Райна Николова Алексова

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Началник отдел "УОСГТ".

 Иво Георгиев Велков

Ст.експ."Земеделие"

Димитринка Андонова Димитрова

Гл. специалист "Управление на горските територии".

Пламен Вергилов Керелски

Гл.експерт  "Екология и опазване на природните ресурси"

Марияна Юриева Минчева

Гл.специалист "Общинска собственост транспорт и стопански дейности"

Илияна  Василева Стойнева

Гл.специалист "Енергетика и енергийна ефективност"

незаета

 

КМЕТСТВО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ЖИТЕЛИ

с.Ваксево

 Юлия Испиридонова

с.Четирци

 Ицко Иванов

с.Друмохар

 Красимир Георгиев

с.Рашка Гращица

 Боянка Иванова

с.Лиляч

Райна Петрова

 

ИЗВЪНЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка"

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2

ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И АВТОТРАНСПОРТ

3

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

4

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

5

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 във връзка с чл. 5 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 
 
Ръководство

 

СПЕЦ. ГРАО

Go to top