СТРУКТУРА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Адрес: 2595 НЕВЕСТИНО
Ул.Владимир Поптомов №17
тел.07915/22-30 
e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ

Длъжност

Тел.

1

 Кмет на община:
 инж.Димитър Стаменков

07915/22-30

2

 Заместник кмет:
 Йордан Глогов

07915/ 24-40

4

 Секретар на община:
 Мая Арсова

07915/ 22-51

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Директор на д-я "Обща администрация"

                              незаета длъжност

  Главен счетоводител

                              незаета длъжност

 Ст.счетоводител

Марияна  Георгиева

 Счетоводител

Ивета  Николова

 Юрисконсулт

Десислава  Симеонова

 Касиер

Теменуга  Евтимова

 Специалист с контролни функции, деловодство и архив.

 Светослава  Тасева

 Техн.сътрудник секретар

Мариана  Шопкина

 Ст.специалист "Информационно обслужване"

Ивайло  Георгиев

 Ст.експерт"Финанси и чов.ресурси

Даниела  Йорданова

 

ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ " Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности"

 Директор на д-я "Специализирана администрация" 

    незаета длъжност

 Началник отдел "УТАОХД" и юрисконсулт

     незаета длъжност

 Главен архитект

  Мария Томасен

 Ст. Експерт "Контрол по строителството".

     Христо  Васев

 Гл.специалист ТУ и Р

Георги Стоименов

 Специалист ТУ и Р

     незаета длъжност

 Гл.спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"

       Илиана  Геровска

 Младши експерт"Местни приходи"

   Даниела Йорданова

 Ст. експерт"Местни приходи"

     Николай  Йорданов

 Младши експерт"Местни приходи"

       незаета

 Спец. соц.дейности здравеопазване

                                          незаета 

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Ветрен

      Захари  Грозданов

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Долна   Козница

    Маргарита  Миланова

 Спец."Гражданска регистрация и административно  обслужване"с.Згурово

      Цветанка  Митрева

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Илия

      Борис  Велинов

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Мълводол

          Теменужка Алабачка

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Неделкова   Гращица

        Василка  Тоскова

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пастух

        Цветанка  Манчова

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пелатиково 

          Илия  Манчев

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване" с.Длъхчево   Сабляр

          Илия  Манчев

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Раково

       Радойчо  Анастасов

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Смоличано

           Боян  Котев

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Страдалово

         Радойчо  Анастасов

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Тишаново

           Боян  Иванов

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Църварица

          Георги  Укалски

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Кадровица

          Боян  Котев

 Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Еремия

         Райна  Алексова

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 Началник отдел "УОСГТ".

 Иво  Велков

 Ст.експ."Земеделие"

Димитринка  Димитрова

 Гл. специалист "Управление на горските територии".

Пламен  Керелски

 Гл.експерт  "Екология и опазване на природните ресурси"

незаета длъжност

 Гл.специалист "Общинска собственост транспорт и стопански дейности"

Илияна   Стойнева

 Гл.специалист "Енергетика и енергийна ефективност"

незаета длъжност

 

КМЕТСТВО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ЖИТЕЛИ

 с.Ваксево

 Юлия Испиридонова

 с.Четирци

 Ицко Иванов

 с.Друмохар

 Красимир Георгиев

 с.Рашка Гращица

 Боянка Иванова

 с.Лиляч

Райна Петрова

 

ИЗВЪНЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка"

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

 ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2

 ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И АВТОТРАНСПОРТ

3

 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

4

 КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

5

 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

 

 

    Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  

     Декларация по чл.35, ал.1, т.3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  

    

                            Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  

 
 Вход.№ /дата Декларацията  по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия  Месторабота  Длъжност  Забележка 
3/30.04.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Иво  Велков  Община Невестино Н-к отдел УОСГТ  Декларация
4/10.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.1  Йордан Глогов Община Невестино  Зам.кмет  Декларация
5/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Боянка Иванова  Община Невестино км. наместник  Декларация
7/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Илиян Цеков  Община Невестино ст. експерт МП  Декларация
8/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Ивета Николова Община Невестино  счетоводител Декларация
9/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Марияна Георгиева Община Невестино ст. счетоводител Декларация
10/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Николай Йорданов Община Невестино ст. експерт МП Декларация
11/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Ивайло Георгиев Община Невестино ст.спец. ИО Декларация
12/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Илияна Стойнева Община Невестино  гл.спец ОСТСД Декларация
13/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Даниела Йорданова Община Невестино ст.експ.ФЧР Декларация
14/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Марияна Минчева Община Невестино гл.експ.ЕОПР Декларация
15/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Мирослава Велинова Община Невестино  спец.Соц.Дейности Декларация
16/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Десислава Карабаджакова Община Невестино юрисконсулт Декларация
17/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Мариана Шопкина Община Невестино тех.сътр. и секретар Декларация
18/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Пламен Керелски Община Невестино  гл.спец УГТ Декларация
19/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Димитринка Димитрова Община Невестино ст.експ. земеделие Декларация
20/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Цветанка Манчова Община Невестино  спец. ГРАО Декларация
21/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Василка Тоскова Община Невестино спец. ГРАО Декларация
22/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Захари Грозданов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
23/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Борис Велинов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
24/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Боян Котев Община Невестино спец. ГРАО Декларация
25/10.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Райна Алексова Община Невестино спец. ГРАО Декларация
26/11.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Георги Укалски Община Невестино спец. ГРАО Декларация
28/11.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Цветанка Митрева Община Невестино спец. ГРАО Декларация
29/11.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Радойчо Анастасов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
30/11.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Боян Иванов Община Невестино  спец. ГРАО Декларация
31/11.05.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Маргарита Миланова Община Невестино спец. ГРАО Декларация
32/11.05.2018г. Чл.35,ал.1т.1  Илия Манчев Община Невестино спец. ТРАО Декларация
33/05.06.2018г. Чл.35,ал.1 т.1  Илиана Геровска Община Невестино гл.спец. ГРАО Декларация
           
35/05.06.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Теменужка Алабачка Община Невестино спиц.ГРАО Декларация
36/06.06.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Илинка Маринова Община Невестино мед. сестра Декларация
37/19.06.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Елмира Василева Община Невестино Директор ДГ Декларация
38/11.09.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Екатерина Тодорова Община Невестино Гл.спец ТУ и Р Декларация
39/28.09.2018г. Чл.35,ал.1,т.1  Христо Васев Община Невестино Ст.експ. КС Декларация
           
           

 

                            Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  

 

 Вход.№

/дата

Декларацията      по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
 1/18.02.2019г.  Чл.35,ал.1,т.1  Елизабет Стоянова  Община Невестино   Юрисконсулт Декларация
 2/01.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.1  Даниела Йорданова  Община Невестино   Мл.експерт МП Декларация
3/14.09.2019г. Чл.35,ал.1,т.1  Георги Стоименов  Община Невестино Гл.спец.ТУ и Р  Декларация
4/15.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.1  Мая Арсова Община Невестино  Секретар на община Декларация
 5/24.07.2019г.  Чл.35,ал.1,т.1  Мария Томасен  Община Невестино  Гл.архитект Декларация
           

     

       

                            Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие

                                  на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  

 

 Вход.№

/дата

Декларацията      по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
2/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Боянка Иванова  Община Невестино Км.нам. с.Р.Гращица  Декларация
3/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Ивайло Георгиев  Община Невестино ст.спец. ИО  Декларация
4/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2   Мариана Шопкина Община Невестино  Технически сътрудник и секретар  Декларация
5/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Николай Йорданов  Община Невестино ст.експерт МП  Декларация
6/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2   Даниела Йорданова Община Невестино  ст.експерт Финанси и ЧР  Декларация
7/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Маргарита Миланова Община Невестино  спец.ГРАО с.Мърводол  Декларация
8/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Радойчо Анастасов  Община Невестино спец.ГРАО с.Раково и с.Страдалово  Декларация
9/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Илия Манчев Община Невестино  спец.ГРАО с.Пелатиково с.Д.Сабляр  Декларация
10/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Цветанка Манчова Община Невестино  спец.ГРАО с.Пастух  Декларация
11/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Захари Грозданов Община Невестино спец.ГРАО с.Ветрен  Декларация
12/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Райна Алексова Община Невестино  спец.ГРАО с.Еремия  Декларация
13/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Боян Иванов Община Невестино  спец.ГРАО с.Тишаново  Декларация
14/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Георги Укалски Община Невестино спец.ГРАО с.Църварица  Декларация
15/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Боян Котев Община Невестино  спец.ГРАО Кадровица с.Смоличано Декларация
16/15.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Василка Тоскова Община Невестино  спец.ГРАО с.Неделкова Гращица Декларация
17/15.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Борис Велинов Община Невестино спец.ГРАО с.Илия  Декларация
18/15.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Цветанка Митрева Община Невестино  спец.ГРАО с.Згурово  Декларация
19/17.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Илиян Цеков  Община Невестино мл.експ. МП  Декларация
20/17.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2   Иво Велков Община Невестино  Началник отдел УОЪГТ  Декларация
           
22/17.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Мариаяна Георгиева Община Невестино  старши счетоводител  Декларация
23/17.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Ивета Николова Община Невестино счетоводител  Декларация
25/05.10.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Христо Васев Община Невестино  ст.експ.КС  Декларация
           

     

       

                            Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие

                                  на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  

 

 Вход.№

/дата

Декларацията      по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
1/18.02.2019г. Чл.35, ал.1,т.2  Елизабет Стоянова  Община Невестино  юрисконсулт Декларация
2/01.03.2019г. Чл.35,ал.1,т.2  Даниела Боянска  Община Невестино мл.експерт МП  Декларация
3/18.03.2019г. Чл.35, ал.1, т.2  Мая Арсова  Община Невестино секретар на община Декларация
4/20.03.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2   Георги Стоименов Община Невестино  гл.спец. ТУиР  Декларация
5/02.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2  Мариана Минчева  Община Невестино гл.експ.ЕОПР Декларация
6/02.05.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2   Василка Тоскова Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
7/02.05.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Николай Йорданов Община Невестино  ст.експ. МП  Декларация
8/02.05.2019г. Чл.35, ал.1, т.2  Даниела Йорданова  Община Невестино стлексп.ФЧР  Декларация
9/02.05.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Баянка Иванова Община Невестино  км.наместник  Декларация
10/02.05.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Георги Укалски Община Невестино  спец.ГРАО   Декларация
11/02.05.2019г. Чл.35,ал.1, т.2  Теменужка Алабачка Община Невестино спец.ГРАО   Декларация
12/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1, т.2  Пламен Керелски Община Невестино  гл.спец.УГТ  Декларация
13/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1, т.2  Цветанка Митрева Община Невестино  спец.ГРАО   Декларация
14/02.05.2019г. Чл.35,ал.1, т.2  Илиана Геровска Община Невестино гл.спец.ГРАО  Декларация
15/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боян Котев Община Невестино  спец.ГРАО  Декларация
16/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Радойчо Атанасов Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
17/02.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2  Захари Грозданов Община Невестино спец. ГРАО   Декларация
18/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мариана Георгиева Община Невестино  старши счетоводител  Декларация
19/02.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2  Илия Манчев  Община Невестино спец. ГРАО Декларация
20/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мирослава Велинова Община Невестино  спец.соц.дейн. и здравеопазване  Декларация
21/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2 Борис Велинов  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
22/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Райна Алексова Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
23/02.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2  Елмира Василева Община Невестино Директор ДГ  Декларация
24/03.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Десислава Карабаджакова Община Невестино юрисконсулт Декларация
25/07.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка Манчева Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
26/07.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Иво Велков  Община Невестино н-к отдел УОСГТ Декларация
27/08.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Мариана Шопкина Община Невестино тех.секретар Декларация
28/09.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2 Боян Иванов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
29/10.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Илиян Цеков Община Невестино мл.експ. МП Декларация
30/10.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло Георгиев Община Невестино ст.спец.ИО Декларация
31/10.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Маргарита Миланова Община Невестино спец.ГРАО Декларация
32/13.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2  Ивета Николова Община Невестино счетоводител Декларация
33/14.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Екатерина Тодорова Община Невестино гл.спец. ТУ и Р Декларация
34/14.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Христо Васев Община Невестино ст.експ.КС Декларация
35/14.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Димитринка Димитрова Община Невестино ст.експ.Земеделие Декларация
36/14.05.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Илияна Стойнева Община Невестино гл.спец. ОСТСД Декларация
37/24.07.2019г. Чл.35,ал.1,т.2 Мария Томасен Община Невестино гл.архитект Декларация
           
 
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

СПЕЦ. ГРАО

Контакти

Go to top