СТРУКТУРА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Адрес: 2595 НЕВЕСТИНО
Ул.Владимир Поптомов №17
тел.07915/22-30 
e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ

Длъжност

Тел.

1

Кмет на община:
инж.Димитър Стаменков

07915/22-30

2

Заместник кмет:
Йордан Глогов

07915/ 24-40

4

Секретар на община:
Мая Арсова

07915/ 22-51

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на д-я "Обща администрация"

                              незаета

Главен счетоводител

                              незаета

Ст.счетоводител

Марияна  Георгиева

Счетоводител

Ивета  Николова

Юрисконсулт

Десислава  Симеонова

Касиер

Теменуга  Евтимова

Специалист с контролни функции, деловодство и архив.

 Светослава  Тасева

Техн.сътрудник секретар

Мариана  Шопкина

Ст.специалист "Информационно обслужване"

Ивайло  Георгиев

Ст.експерт"Финанси и чов.ресурси

Даниела  Йорданова

 

ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ " Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности"

Директор на д-я "Специализирана администрация" -Главен архитект

    незаета длъжност

Началник отдел "УТАОХД" и юрисконсулт

     незаета

Ст. Експерт "Контрол по строителството".

     Христо  Васев

Гл.специалист ТУ и Р

    Екатерина  Тодорова

Специалист ТУ и Р

     незаета

Гл.спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"

       Илиана  Геровска

Младши експерт"Местни приходи"

   Даниела Йорданова

Ст. експерт"Местни приходи"

     Николай  Йорданов

Младши експерт"Местни приходи"

       Илиян  Цеков

 Спец. соц.дейности здравеопазване

                             Мирослава  Велинова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Ветрен

      Захари  Грозданов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Долна Козница

    Маргарита  Миланова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Згурово

      Цветанка  Митрева

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Илия

      Борис  Велинов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Мълводол

          Теменужка Алабачка

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Неделкова Гращица

        Василка  Тоскова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пастух

        Цветанка  Манчова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пелатиково 

          Илия  Манчев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване" с.Длъхчево Сабляр

          Илия  Манчев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Раково

       Радойчо  Анастасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Смоличано

           Боян  Котев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Страдалово

         Радойчо  Анастасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Тишаново

           Боян  Иванов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Църварица

          Георги  Укалски

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Кадровица

          Боян  Котев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Еремия

         Райна  Алексова

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Началник отдел "УОСГТ".

 Иво  Велков

Ст.експ."Земеделие"

Димитринка  Димитрова

Гл. специалист "Управление на горските територии".

Пламен  Керелски

Гл.експерт  "Екология и опазване на природните ресурси"

Марияна  Минчева

Гл.специалист "Общинска собственост транспорт и стопански дейности"

Илияна   Стойнева

Гл.специалист "Енергетика и енергийна ефективност"

незаета

 

КМЕТСТВО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ЖИТЕЛИ

с.Ваксево

 Юлия Испиридонова

с.Четирци

 Ицко Иванов

с.Друмохар

 Красимир Георгиев

с.Рашка Гращица

 Боянка Иванова

с.Лиляч

Райна Петрова

 

ИЗВЪНЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка"

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2

ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И АВТОТРАНСПОРТ

3

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

4

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

5

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

 

 

    Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  

     Декларация по чл.35, ал.1, т.3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  

    

                            Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  

 
 Вход.№ /дата Декларацията  по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия  Месторабота  Длъжност  Забележка 
1/30.04.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Антоанета  Георгиева  Община Невестино  Секретар на община   Декларация
2/30.04.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Мая Кожухарова  Община Невестино  ДД "СА - главен архитект"   Декларация
3/30.04.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Иво  Велков  Община Невестино Н-к отдел УОСГТ  Декларация
4/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1  Йордан Глогов Община Невестино  Зам.кмет  Декларация
5/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Боянка Иванова  Община Невестино км. наместник  Декларация
6/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Ясен Тасев  Община Невестино ст.експерт МП  Декларация
7/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Илиян Цеков  Община Невестино ст. експерт МП  Декларация
8/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Ивета Николова Община Невестино  счетоводител Декларация
9/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Марияна Георгиева Община Невестино ст. счетоводител Декларация
10/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Николай Йорданов Община Невестино ст. експерт МП Декларация
11/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Ивайло Георгиев Община Невестино ст.спец. ИО Декларация
12/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Илияна Стойнева Община Невестино  гл.спец ОСТСД Декларация
13/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Даниела Йорданова Община Невестино ст.експ.ФЧР Декларация
14/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Марияна Минчева Община Невестино гл.експ.ЕОПР Декларация
15/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Мирослава Велинова Община Невестино  спец.Соц.Дейности Декларация
16/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Десислава Карабаджакова Община Невестино юрисконсулт Декларация
17/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Мариана Шопкина Община Невестино тех.сътр. и секретар Декларация
18/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Пламен Керелски Община Невестино  гл.спец УГТ Декларация
19/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Димитринка Димитрова Община Невестино ст.експ. земеделие Декларация
20/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Цветанка Манчова Община Невестино  спец. ГРАО Декларация
21/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Василка Тоскова Община Невестино спец. ГРАО Декларация
22/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Захари Грозданов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
23/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Борис Велинов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
24/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Боян Котев Община Невестино спец. ГРАО Декларация
25/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Райна Алексова Община Невестино спец. ГРАО Декларация
26/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Георги Укалски Община Невестино спец. ГРАО Декларация
27/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Людмил Стоянов Община Невестино Ст.експ."КС" Декларация
28/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Цветанка Митрева Община Невестино спец. ГРАО Декларация
29/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Радойчо Анастасов Община Невестино спец. ГРАО Декларация
30/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Боян Иванов Община Невестино  спец. ГРАО Декларация
31/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Маргарита Миланова Община Невестино спец. ГРАО Декларация
32/11.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Илия Манчев Община Невестино спец. ТРАО Декларация
33/05.06.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Илиана Геровска Община Невестино гл.спец. ГРАО Декларация
34/05.06.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Мая Арсова Община Невестино нач.отдел УТАОХД и юрисконсулт Декларация
35/05.06.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Теменужка Алабачка Община Невестино спиц.ГРАО Декларация
36/06.06.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Илинка Маринова Община Невестино мед. сестра Декларация
37/19.06.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Елмира Василева Община Невестино Директор ДГ Декларация
38/11.09.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Екатерина Тодорова Община Невестино Гл.спец ТУ и Р Декларация
39/28.09.2018г. Чл.35, ал.1, т.1  Христо Васев Община Невестино Ст.експ. КС Декларация
40/18.02.2019г. Чл.35, ал.1, т.1  Елизабет Стоянова Община Невестино Юрисконсулт Декларация
41/01.03.2019г. Чл.35, ал.1, т.1  Даниела Йорданова Община Невестино Мл.експ.МП Декларация
 42/14.03.2019г. Чл.35,ал. 1,т.1  Георги Стоименов Община Невестино   Гл.спец ТУ и Р Декларация
 43/15.03.2019г. Чл.35,ал. 1,т.1  Мая Арсова Община Невестино   секретар на община Декларация

     

       

                            Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие

                                  на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  

 

 Вход.№

/дата

Декларацията      по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
1/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Антоанета  Георгиева  Община Невестино  Секретар на община   Декларация
2/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Боянка Иванова  Община Невестино Км.нам. с.Р.Гращица  Декларация
3/10.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Ивайло Георгиев  Община Невестино ст.спец. ИО  Декларация
4/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2   Мариана Шопкина Община Невестино  Технически сътрудник и секретар  Декларация
5/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Николай Йорданов  Община Невестино ст.експерт МП  Декларация
6/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2   Даниела Йорданова Община Невестино  ст.експерт Финанси и ЧР  Декларация
7/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Маргарита Миланова Община Невестино  спец.ГРАО с.Мърводол  Декларация
8/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Радойчо Анастасов  Община Невестино спец.ГРАО с.Раково и с.Страдалово  Декларация
9/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Илия Манчев Община Невестино  спец.ГРАО с.Пелатиково с.Д.Сабляр  Декларация
10/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Цветанка Манчова Община Невестино  спец.ГРАО с.Пастух  Декларация
11/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Захари Грозданов Община Невестино спец.ГРАО с.Ветрен  Декларация
12/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Райна Алексова Община Невестино  спец.ГРАО с.Еремия  Декларация
13/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Боян Иванов Община Невестино  спец.ГРАО с.Тишаново  Декларация
14/14.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Георги Укалски Община Невестино спец.ГРАО с.Църварица  Декларация
15/14.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Боян Котев Община Невестино  спец.ГРАО Кадровица с.Смоличано Декларация
16/15.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Василка Тоскова Община Невестино  спец.ГРАО с.Неделкова Гращица Декларация
17/15.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Борис Велинов Община Невестино спец.ГРАО с.Илия  Декларация
18/15.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Цветанка Митрева Община Невестино  спец.ГРАО с.Згурово  Декларация
19/17.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Илиян Цеков  Община Невестино мл.експ. МП  Декларация
20/17.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2   Иво Велков Община Невестино  Началник отдел УОЪГТ  Декларация
21/17.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Мая Арсова Община Невестино Началник отдел УТАОХД и юрисконсулт  Декларация
22/17.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Мариаяна Георгиева Община Невестино  старши счетоводител  Декларация
23/17.05.2018г. Чл.35, ал.1, т.2  Ивета Николова Община Невестино счетоводител  Декларация
24/17.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Ясен Тасев Община Невестино  мл.експ.МП  Декларация
25/05.10.2018г.  Чл.35, ал.1, т.2  Христо Васев Община Невестино  ст.експ.КС  Декларация
26/17.02.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Антоанета Георгиевав Община Невестино  секретар на община  Декларация
27/01.03.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Даниела Йорданова Община Невестино  Мл.експ. МП  Декларация
28/06.03.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Елизабет Стоянова Община Невестино  Юрисконсулт  Декларация
29/14.03.2019г.  Чл.35, ал.1, т.2  Георги Стоименов Община Невестино  Гл.спец. ТУ и Р  Декларация
 
Ръководство

 

СПЕЦ. ГРАО

Контакти

Go to top