Б Ю Д Ж Е Т   2 0 1 8 г.

 

   Бюджет 2018г

  Капиталова програма 2018г.

  Разходни параграфи 2018г.

  Приходи държавна дейност 2018г.

 

 

 

 

                                                          ФИНАНСОВ ОТЧЕТ .

 

  МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Невестино 31.01.2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Невестино 31.12.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 

Отчет за касово изпълнение на средства по други международни програми – сметка 97 на Община Невестино към 31.12.2016 г.
 
 
 

Няма извършен одит от СП

 

 

                                                         ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2015г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Невестино 31.12.2015 г.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                    

Go to top