Община Невестино - Община Невестино - Избори http://www.obshtinanevestino.kncity.info Sun, 09 May 2021 03:29:36 +0300 bg-bg Заповед за определяне на Специализирана секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/100-zapoved-za-opredelyane-na-spetzializirana-sektziya-za-glasuvane-na-izbirateli-s-uvrezhdaniya-na-oporno-dvigatelniya-aparat-ili-na-zrenieto http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/100-zapoved-za-opredelyane-na-spetzializirana-sektziya-za-glasuvane-na-izbirateli-s-uvrezhdaniya-na-oporno-dvigatelniya-aparat-ili-na-zrenieto

Заповед за определяне на Специализирана секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Wed, 24 Mar 2021 16:19:16 +0200
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021г. http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/99-spisak-na-zalichenite-litza-ot-izbiratelnite-spisatzi-v-izborite-za-narodni-predstaviteli-na-4-april-2021g http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/99-spisak-na-zalichenite-litza-ot-izbiratelnite-spisatzi-v-izborite-za-narodni-predstaviteli-na-4-april-2021g

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Tue, 23 Mar 2021 15:01:13 +0200
Секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/98-sektzii-za-glasuvane-na-izbirateli-postaveni-pod-zadalzhitelna-karantina-ili-zadalzhitelna-izolatziya-saglasno-zakona-za-zdraveto-s-podvizhna-izbiratelna-kutiya-v-izborite-za-narodni-predstaviteli-na-4-april-2021-g http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/98-sektzii-za-glasuvane-na-izbirateli-postaveni-pod-zadalzhitelna-karantina-ili-zadalzhitelna-izolatziya-saglasno-zakona-za-zdraveto-s-podvizhna-izbiratelna-kutiya-v-izborite-za-narodni-predstaviteli-na-4-april-2021-g

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция по т. 2, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

 

Заявленията може да изпращате на адрес : obshtinanevestinoizbori@abv.bg 

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Fri, 05 Mar 2021 10:28:50 +0200
Заповед за поставяне на агитационни материали по населени места http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/97-zapoved-za-postavyane-na-agitatzionni-materiali-po-naseleni-mesta http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/97-zapoved-za-postavyane-na-agitatzionni-materiali-po-naseleni-mesta

Заповед за поставяне на агитационни материали по населени места

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Fri, 05 Mar 2021 09:52:01 +0200
Избирателни списъци (за публикуване) за провеждане на избори за народни представители на 04 Април 2021 г. http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/96-izbiratelnispisaci http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/96-izbiratelnispisaci

 Избирателин списъци (за публикуване) за провеждане на избори за народни представители на 04 Април 2021 г. в община Невестино (по чл. 41 ал.1 от Изборния кодекс) 

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Fri, 19 Feb 2021 17:15:31 +0200
Заповед за провеждане на консултации за състава на СИК http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/95-izbiratelnikomisii http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/95-izbiratelnikomisii

 Заповед за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии в Община Невестино за провеждане на избори за народни представители на Народно събрание на 04 Април 2021година.

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Thu, 18 Feb 2021 13:49:09 +0200
Покана относно провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/94-pokana-otnosno-provezhdane-na-konsultatzii-za-sastava-na-sektzionnite-izbiratelni-komisii-na-teritoriyata-na-obshtina-nevestino http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/94-pokana-otnosno-provezhdane-na-konsultatzii-za-sastava-na-sektzionnite-izbiratelni-komisii-na-teritoriyata-na-obshtina-nevestino

Покана относно провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Невестино

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Wed, 17 Feb 2021 16:14:18 +0200
Места за обявяване на избирателните списъци http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/93-izbiratelnispisaci http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/93-izbiratelnispisaci

 Заповед за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за народни представители на Народно събрание на 04 Април 2021година.

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Mon, 15 Feb 2021 16:01:11 +0200
Заповед за образуване на изборни секции http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/92-izbori2021 http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/izbori/item/92-izbori2021

 Заповед за образуване на изборни секции за провеждане на избори за народни представители на Народно събрание на 04 Април 2021година.

]]>
misn@abv.bg (Ivo Georgiev) Избори Tue, 09 Feb 2021 14:19:10 +0200