Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

 

 

                

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

1996  Разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя  над 1 декар.

  
 
2.

2031 Разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета с историческо значение.

    
 
3.

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии.

     
 
  

Контакти

Go to top