Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

 

 

       

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

2006 Измерване, кубиране  и маркиране на дървесина извън горския фонд.

  
 
2.

2029  Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства /извършва се от кметствата/.

    
 
3.

2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция земеделие.

      
 
4.

2086 Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя  в селскостопаннски земи.

   
 
 
5.

2093 Издаване на предписание за насочване насочване на битовите и строителните отпадъци.

  
  
6.

2122  Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър.

  
 

 

Контакти

Go to top