Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

 

                 

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

2100  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи.

  
 

Контакти

Go to top