Административни услуги местни данъци и такси

                Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

работно време  от понеделник до петък от 8.30 до 12.30 / 13.00 до 17.00

Начин за плащане

1. На касата на Местни приходи в сградата на общината работно време от 8.30 до 17.00 часа.

2. Чрез  банков превод по банковата сметка на Община Невестино. Банкова сметка и кодове за вид плащане.

3. Чрез пощенски запис и Изипей.

Банкова сметка : STSABGSF   BG51STSA93008436149700

За справки тел.07915 24 07,email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОТАРИУСИТЕ

Във връзка с чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ: Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозни средства, както предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен, Ви уведомяваме, че същите могат да бъдат изпратени на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                                                                     

     

 

           

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

1998 Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
2.

2014 Удостоверение за дължим размер на платения данък

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.

2071 Удостоверение за декларирани данни 

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСН-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетното плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
       
 
        .
 
 
 
        
          
4.

2091 Удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

 тип на бюджетното плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.

2124  Копие от подадена данъчна декларация

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.

2125  Предоставяне на данъчна и осигурителна информация.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.

2131 Препис от документ за платен данък върху превозни средства.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.

 2393 Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.

2395 Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.

2396 Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.

2397  Препис от документ за платен данък върху недвижим имот и такса за битови отпадъци.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 Молба за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване                Свали  

 

Контакти

Go to top