Административни услуги   и информация

Телефон за връзка : 07915 23 71. email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

с.Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

За времето от 12:30 до 13:00 часа се осигуряват дежурни  за непрекъснато обслужване по „Гражданско състояние“ и „Деловодство“.

 

 БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

„ДСК- ЕАД”  Кюстендил

B G 5 1 S T S A 9 3 0 0 8 4 3 6 1 4 9 7 0 0

BIC - S T S A B G S F

Плащане на месните данъци и такси :

По банков път, Българска поща и Изипей

Справка за дължими месни данъци и такси на телефон  07915 24-07  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 
Наименование
Необходими документи
Такса
1.
Удостоверение за раждане- дубликат

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
Документ за самоличност
 
 
 
 
 
2.00 лв.
2.
Удостоверение за раждане- оригинал

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
Документ за самоличност
 
 
 
 
 
 
без такса
3.
Удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
Документ за самоличност
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
4.
Препис-извлечение от акт за смърт

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
Документ за самоличност / мед.свид
 
 
 
 
2.00 лв.
5.
Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
Документ за самоличност
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
6.
Удостоверение за наследници - КАО

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
7.
Удостоверение за семейно положение

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
8.
Удостоверение за родствени връзки

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
9.
Удостоверение за идентичност на  имена

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
10.
Пълен препис на актове по гражданско състояние

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
5.00 лв.
11.
Удостоверение за постоянен адрес  - КАО

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
12.
Заявление за промяна на  постоянен  адрес - КАО

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв
13.
Удостоверение за настоящ адрес - КАО

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
14.
Заявление  за  промяна на настоящ адрес - КАО

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 лв.
15.
Заверяване на документи по гражданско състояние за чужбина

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
3.00 лв.
16.
Припознаване на  извънбрачно дете

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
без такса

Административни  услуги

Телефон за връзка : 07915 22 30, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

с.Невестино ул.Владимир Поптомов № 17 Административна сграда на Община Ненестино

работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа /без прекъсване/

Наименование
Необходими документи
Такса
1.

Удостоверение относно  произход на общински имот

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
3.00лв. 
2.

Продажба на  общински жилища

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

            4.00лв.

3.

Учередяване право на строеж върху общински терен

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

           4.00лв.

 

4.

Продажба на жилищни имоти общинска собственост

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

         4.00лв.

5.

Категоризиране на ЗОХ и места за настаняване

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 Съгласно тарифата за категоризиране на туристически обекти по смисъла на чл. 50, ал.1 от Закона за туризма

 

 

    

6.

Разрешение за откриване на временен пункт за изкупуване на селскостопанска продукция

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

 100.00лв. за месец

7.

Разрешение за ползване на терен за търговия

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448008 / Такса за ползване на пазари,тържища,тротоари /2705

 

 

 

 

     2.00лв. на кв.м

 

8.

Отдаване под наем на обекти и имущество общинска собственост

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

         без такса

 

9.

Продажба на нежилищни имоти общинска собственост

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

          4.00лв.

 

10.

Удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

           3.00лв.

 

11.

Удостоверение по реституционни закони на граждани настанени в общински жилищни имоти

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

 

           3.00лв.

12.

Удостоверение за липса на наемни задължения към общината

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

 

          2.00лв.

13.

Молба декларация за обстоятелствена проверка 

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

         10.00лв.

 

Технически услуги 

Телефон за връзка : 07915 22 30, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

с.Невестино ул.Владимир Поптомов № 17 Административна сграда на Община Невестино 

работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа /без прекъсване/

Наименование
Необходими документи
Такса
1.

Издаване на скица за недвижим поземлен имот

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

1.Заявление по образец 

2.Заверено от собственика на имота копие от документ за собственост

3.Документ за платена такса

 
 
 
 
 
 
 
7.00 лв. 
2.

Издаване на  скица с указан начин на застрояване, виза

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

1.Заявление по образец

2.Заверено от собственика на имота копие от документ за собственост

3.Актуална скица на имота

4.Скица-извадка от действащ ПУП

5.Предложение за виза

6.Документ за платена такса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 лв. 
3.

Протокол за определяне стр. площадка и стр линия и ниво - участие при съставяне

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 
 
без такса
4.

Изработване проект ИПР

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 


 
 
 
30.00 лв.
5.

Създаване, одобряване и изменение на устройствени планове

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
30.00 лв
6.

Одобряване на инвестиционни проекти

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
1.Заявление по образец

2.Заверено от собственика на имота копие от документ за собственост

3.Скица /виза/ за проектиране – оригинал

4.Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5.

5.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

6.Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа, се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон

7.Доклад за оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 т.2 от ЗУТ с приложено положително становище но органите за пожарна и аварийна безопасност за обекти от първа и втора категории

 8.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.

9.Нотариално заверено пълномощно

10.Документ за платена такса – съгласно Наредбата на ОбС Невестино.

 

жилищни сгради -0.50лв./кв.м.
 
за общ.ползване -0.60лв./кв.м.
 
    инфраструктура       - 0.10лв./л.м.
 
   за  огради                - 0.10лв./ л.м.
7.

Разрешение за строеж

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

1.Заявление по образец 

2.Заверено от собственика на имота копие от документ за собственост

3.Скица /виза/ за проектиране – оригинал

4.Три копия от одобрен инвестиционен проект

5.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

6.Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа, се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон

7.Доклад за оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 т.2 от ЗУТ с приложено положително становище но органите за пожарна и аварийна безопасност за обекти от първа и втора категории.

8.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.

9.Нотариално заверено пълномощно 

 


      жилищни сгради         - 0.30 лв./кв.м.
 
 
     за общ. ползване        - 0.50 лв./кв.м
 
        инфраструктура            - 0.10лв. л.м.
 
            огради            - 0.10 лв./л.м
 
8.

Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 
 
 

без такса 
9.

Прокарване на временен път

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

   
 
 
 
 
 
20.00 лв.
10.

Преминаване през чужди поземлени имоти . Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения.През чужди и недвижими имоти

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 

без такса 
11.

Осигуряване по административен ред на свободен достъп в чужд имот

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 
 

без такса 
12.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 

10.00 лв.
13.

Заверка на технически паспорт

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 лв. 
14.

Издаване на удостоверение за регистрация за въвеждане в строежи IV и V категория

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448001 / Такса за технически услуги

 
 
 
 

за IV категория            нови - 200 лв.
преустройства -100 лв.
 
 
 
за V категория
нови - 100 лв.
преустройства - 50лв.
15.
     

Административно-технически услуги (деловодство)

Телефон за връзка : 07915 22 30, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

с.Невестино ул.Владимир Поптомов № 17 Административна сграда на Община Невестино

работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа /без прекъсване/

 

Наименование
Необходими документи
Такса
1.

Издаване на  удостоверение УП 2,3

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.00лв.
2.

Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински жилищни имоти

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00лв.
3.

Удостоверение за липса на задължения  по договори за наем 

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.00лв.
4.

Удостоверение за доход

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

   
5.

Заверени копия от платежни документи

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

   
 
 
 
 
 
 
5.00лв.
 
     

Административни услуги Екология

Телефон за връзка : 07915 22 30, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

с.Невестино ул.Владимир Поптомов № 17 Административна сграда на Община Невестино

работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа /без прекъсване/ 

Наименование
Необходими документи
Такса
1.

Издаване на разрешително за сеч на дървета

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
12.00лв.
2.

Издаване на разрешително за депониране на строителни отпадъци от физически и юридически лица на депата за отпадъци

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 

Административни услуги местни данъци и такси

                с.Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

работно време  от понеделник до петък от 8.30 до 12.30 / 13.00 до 17.00

Начин за плащане

1. На касата на Местни приходи в сградата на общината работно време от 8.30 до 17.00 часа.

2. Чрез  банков превод по банковата сметка на Община Невестино. Банкова сметка и кодове за вид плащане.

3. Чрез пощенски запис.

За справки тел.07915 24 07,email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Наименование
Необходими документи
Такса
1.

Удостоверение за наличие и липса на задължения

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 

 

 

 

 

       5.00лв.

2.

Удостоверение за декларирани данни

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.00лв.
3.

Удостоверение за данъчна оценка 

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСН-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетното плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
            ф.л. 5.00лв.
 
           ю.л. 7,00лв.
 
 
за земя 
 
          ф.л. 6.00лв.
 
          ю.л. 8.00лв.
4.

Удостоверение за платен данък върху превозни средства

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

 тип на бюджетното плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.00лв.
5.

Удостоверение за платен данък върху недвижим имот  - дубликат

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.00лв.
6.
Данъчна консултация    

Административни услуги селско стопанство

2.

Наименование
Необходими документи
Такса

 1.

Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства

       без такса 

2.
Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства на подвижно пчеларство
 
Молба

      без такса

3.
Разрешение за настаняване на временен пчелин       без такса
4.
Разрешение за преместване на временен пчелин       без такса
5.
Констативен протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество
Молба или жалба
     без такса
6.
Заверка на анкетни карти за земеделски производители
Анкетна карта
     без такса
7.
Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост - пасища и ливади    без такса
Go to top